messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางแก้ว
อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง


สถิติ sitemap
วันนี้ 42
เดือนนี้2,322
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)49,235
ทั้งหมด 221,151

info แบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2567
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)

image ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2567
ขอเชิญผู้รับบริการหรือติดต่อราชการมีส่วนร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
งานบริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)
ประชาสัมพันธ์ แจ้งเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566หากท่านไม่ติดต่อชำระภายในเดือน กรกฎาคม 2566 จะมีหนังสือแจ้งเตือนการชำระภาษี ไปยังผู้ค้างชำระภาษี นอกจากค่าภาษีแล้วจะต้องชำระค่าปรับ และเงินเพิ่มด้วย
ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ความรู้ป้องการการคลอดก่อนกำหนด
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเเก้วของดให้ งดรับ ของขวัญ รวมถึงประโยชน์อื่นใดในเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลต่างๆเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส
ข้อบัญญัติ อบต.บางเเก้ว เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการใช้น้ำประปา พ.ศ.2537 (ฉบับเเก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2563
 
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชุมชี้แจงการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล ณ ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลบางแก้ว[7 พฤษภาคม 2567]
โครงการผู้ว่าฯ พาเข้าวัด รักษาศีล 5 รักษาความเป็นไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567[1 พฤษภาคม 2567]
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี[26 เมษายน 2567]
ประชุมเรื่องการจัดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่ที่ 1 ตำบลบางแก้ว[11 เมษายน 2567]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมวันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
สูจิบัตรการแข่งขันกีฬา “บางแก้วคัพ” ครั้งที่ 21 ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview131

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

folder ข่าวรับสมัครงาน

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายเจษฎา ชูชาติ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บางเเก้ว
โทร : 0621484044
นายเจษฎา ชูชาติ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บางเเก้ว
โทร : 0621484044
นายสยาม จอมเทพมาลา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
โทร : 061-523-9785
นายสยาม จอมเทพมาลา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
โทร : 061-523-9785

image สถานที่ท่องเที่ยว

บอกลาตะวัน ณ จุดชมวิวเขาฝาชี[4 กุมภาพันธ์ 2565]

จุดชมวิวเขาฝาชี[5 ตุลาคม 2564]

จุดมวิวเขาฝาชี[26 เมษายน 2564]
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
กค.
23/05/2567
23/05/2567
แนวทางปฏิบัติในการจัดให้สถาบันการเงินเช่าและยกเลิกสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ
กค.
23/05/2567
23/05/2567
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กศ.
23/05/2567
23/05/2567
ขออนุญาตให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าปฏิบัติงานในโรงเรียน เพื่อติดตามผลการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับสูง
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ.
23/05/2567
23/05/2567
ขอความกรุณาเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ชุดความรู้การปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างวินัยด้านความปลอดภัยทางถนน สำหรับเด็กปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
23/05/2567
23/05/2567
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำงานอนามัยโรงเรียนเด็กกลุ่มเปราะบาง
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว