องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางแก้ว
อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
folder กิจการสภา
insert_drive_file ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเเก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๙ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150
insert_drive_file ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเเก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file ประกาศงดการประชุมสภาองค์การริหารส่วนตำบลบางเเก้ว poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157
insert_drive_file ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152
insert_drive_file ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเเก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1