องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางแก้ว
อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
folder ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
insert_drive_file ข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือน ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือน เมษายน 2565-กันยายน 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำเดือน มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำเดือน มกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำเดือน ธันวาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำเดือน ตุลาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำเดือน กันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำเดือน สิงหาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำเดือน มิถุนายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำเดือน เมษายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำเดือน มีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำเดือน มกราคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 176
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177
1 - 20 (ทั้งหมด 20 รายการ) 1