messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางแก้ว
อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
folder ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
ข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือน ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
ข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือน เมษายน 2565-กันยายน 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำเดือน มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำเดือน มกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำเดือน ธันวาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำเดือน ตุลาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำเดือน กันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำเดือน สิงหาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำเดือน มิถุนายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำเดือน เมษายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 239
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำเดือน มีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 212
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 217
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำเดือน มกราคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 219
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 206
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 218
1 - 20 (ทั้งหมด 21 รายการ) 1 2

× องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว