องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางแก้ว
อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๖๗ [28 กุมภาพันธ์ 2567]
ลงพื้นที่ประชุมประจำเดือนหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง [6 กุมภาพันธ์ 2567]
ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูล ผู้ประสบปัญหาทางสังคม กลุ่มเปราะบางและผู้สูงอายุในพื้นที่หมู่ 4 ตำบลบางเเก้ว [30 มกราคม 2567]
ลงพื้นที่สำรวจบ้านพักอาศัยของผู้สูงอายุ หมู่ที่ 3 ต.บางแก้ว [24 มกราคม 2567]
ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูล ผู้ประสบปัญหาทางสังคม เด็ก ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ตำบลบางเเก้ว [19 มกราคม 2567]
นายเจษฎา ชูชาติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเเก้ว คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเเก้ว พนักงานส่วนตำบลบางเเก้ว หน่วยงานราชการ และประชาชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล... [5 ธันวาคม 2566]
ผลการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สมุนไพรท้องถิ่น เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการนำสมุนไพรไปใช้ การศึกษาดูงานสวนสมุนไพร ของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดทั้ง 2 แห่ง [29 สิงหาคม 2566]
โครงการน้อมนำกตัญญูระลึกพระคุณครู [8 มิถุนายน 2566]
โครงการประเพณีวันสงกรานต์ [14 เมษายน 2566]
จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ บริเวณพิพิธภัณฑ์เชิงประวัติศาสตร์สงครามโลก ครั้งที่ 2 (หัวรถจักร กม.30) [18 มกราคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 1 - 10 (ทั้งหมด 62 รายการ)