messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางแก้ว
อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมวันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
find_in_page สูจิบัตรการแข่งขันกีฬา “บางแก้วคัพ” ครั้งที่ 21 ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview131
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เรื่อง ประกาศผลการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (สำหรับผู้มีคุณวุฒิ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา grade
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหาและเลือกสรรและระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว grade
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว grade
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ซอยในช่อง หมู่ที่ 2 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง grade
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ซอยห้วยนายร้อย หมู่ที่ 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านเขาฝาชี ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง grade
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
ประกาศผู้ชนะการเสนอประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพกู้ภัย) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview127
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นและ เป็นผู้เสนราคาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview68

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 (เงินสะสม 2567 )
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview39
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ปรับเปลี่ยนแผนการจัดหาพัสดุครั้งที่ 1/2567) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม


× องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว