องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางแก้ว
อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศรายชื่อเเละการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำเเหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเเก้ว grade
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
insert_drive_file ประกาศ ผลคะแนนการสอบความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำเเหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ grade
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
insert_drive_file ประกาศกำหนดวันเวลา เเละสถานที่สอบเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำเเหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ grade
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file ประกาศรายชื่อเเละการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำเเหน่งผู้ดูเเลเด็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบางเเก้ว poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview31

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพกู้ภัย) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview69
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นและ เป็นผู้เสนราคาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview32
insert_drive_file ประกาศประกวดจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพกู้ภัย) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview40
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมสะพานทางเท้า ซอยบ้านตามิตร (ซอยบ้านยายชำนาญ ) หมู่ที่ 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview37
insert_drive_file ประกาศยกเลิกการประกวดจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพกู้ภัย) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview41

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ปรับเปลี่ยนแผนการจัดหาพัสดุครั้งที่ 1/2567)
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567) grade
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ( เพิ่มเติมครั้งที่ 3) grade
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม