messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางแก้ว
อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ซอยในช่อง หมู่ที่ 2 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ซอยห้วยนายร้อย หมู่ที่ 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านเขาฝาชี ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
ประกาศผู้ชนะการเสนอประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพกู้ภัย) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นและ เป็นผู้เสนราคาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
ประกาศประกวดจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพกู้ภัย) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมสะพานทางเท้า ซอยบ้านตามิตร (ซอยบ้านยายชำนาญ ) หมู่ที่ 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
ประกาศยกเลิกการประกวดจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพกู้ภัย) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพกู้ภัย)ขององค์การบริหารส่วนตำบล บางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน(กู้ชีพกู้ภัย)ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างโรงคลุมขนาดใหญ่ เพื่อใช้เป็นลานกีฬาของโรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา หมู่ที่ 3 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104
ประกาศราคากลางโครงการ ก่อสร้างโรงคลุมขนาดใหญ่ เพื่อใช้เป็นลานกีฬาของโรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา หมู่ที่ 3 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)ให้เด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาฝาชี ประจำปีงบประมาณ 2565 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)ให้เด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางเเก้วในประจำปีงบประมาณ 2565 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126
ราคากลางโครงการซ่อมเเซมสะพานลวดสลิง ซอยยายเพียร หมู่ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119
ราคากลางโครงการก่อสร้างหอถังสูงในระบบประปาหมู่บ้าน ซ.ทับควายหมู่ที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137
ราคากลางโครงการก่อสร้างหอถังสูงในระบบประปาหมู่บ้าน ซ.บางหลัด หมู่ที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าโรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา หมู่ที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 268
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยเสียด วงแหวน หมู่ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 294
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาฉัตร หมู่ที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 281
1 - 20 (ทั้งหมด 41 รายการ) 1 2 3

× องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว