องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางแก้ว
อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
find_in_page ประกาศรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาฝาชี ปีการศึกษา 2566
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางเเก้วใน ปีการศึกษา 2566
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเเก้ว เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
find_in_page ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศ อบต.บางแก้ว เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศ อบต. บางเแก้ว เรื่อง ผลคะแนนการสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายการที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เรื่อง ระเบียบการประกวดกระทงภายใต้โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108
find_in_page ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเเละเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ผู้ดูเเลเด็ก) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file ประกาศกำหนดวัน เวลา เเละสถานที่สรรหาเเละเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ผู้ดูเเลเด็ก) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ผู้ดูเเลเด็ก) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file ประกาศเรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอละอุ่น เรื่องการงดจ่่ายกระเเสไฟฟ้า ในวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
photo ประกาศการเปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเเก้ว ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์จากองค์การบริหารส่วนตำบลละอุ่นเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยประปา-ทับเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลในวงใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
1 - 20 (ทั้งหมด 65 รายการ) 1 2 3 4