องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางแก้ว
อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
find_in_page ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเเละเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ผู้ดูเเลเด็ก)
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศกำหนดวัน เวลา เเละสถานที่สรรหาเเละเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ผู้ดูเเลเด็ก)
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ผู้ดูเเลเด็ก) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศเรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอละอุ่น เรื่องการงดจ่่ายกระเเสไฟฟ้า ในวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
photo ประกาศการเปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเเก้ว ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์จากองค์การบริหารส่วนตำบลละอุ่นเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยประปา-ทับเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลในวงใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file ประกาศการปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเเก้ว poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เรื่อง ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกาาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เรื่อง การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file กำหนดวันประชุมประชาคมตำบลเพื่อจัดทำหรือทบทวนการเพิ่มเติม การเปลี่ยนเเปลง สำหรับเเผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เเละเเผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาฝาชี ประจำปีการศึกษา 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
find_in_page ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางเเก้วใน ประจำปีการศึกษา 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
insert_drive_file ขออนุมัติโอนเพิ่มงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่2 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114
insert_drive_file ขออนุมัติโอนเพิ่มงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่1 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเเก้ว เรื่อง การโอนอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113
insert_drive_file โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเเก้ว เรื่องการขึ้นบัญชีเเละยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการสรรหาเเละเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเเก้ว poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149
1 - 20 (ทั้งหมด 54 รายการ) 1 2 3