messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางแก้ว
อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
folder ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-จัดซื้อจัดจ้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสื่ออุปกรณ์จัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางเเก้วใน ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสื่ออุปกรณ์จัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาฝาชี ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาฝาชี ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางเเก้วใน ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางเเก้วใน ประจำปีงบประมาณ 2566 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาฝาชี ประจำปีงบประมาณ 2566 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางเเก้วใน ประจำปีงบประมาณ 2566 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาฝาชี ประจำปีงบประมาณ 2566 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเเละสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุจัดทำโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาฝาชี รวมจำนวน 10 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 199
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุจัดทำโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางแก้วใน รวมจำนวน 17 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 212
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาฝาชี จำนวน 14 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 210
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางแก้วใน จำนวน 35 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสื่ออุปกรณ์จัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาฝาชี ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 216
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสื่ออุปกรณ์จัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางแก้วใน ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 215
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาฝาชี ประจำปีงบประมาณ 2564 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 213
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางแก้วใน ประจำปีงบประมาณ 2564 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195
1 - 17 (ทั้งหมด 17 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว