องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางแก้ว
อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
folder การขับเคลื่อนจริยธรรม
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file การเสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้าง ของ อบต.บางแก้ว poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file แนวทางปฏิบัติ Dos & Dont เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางพฤติกรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1