องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางแก้ว
อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
กำหนดวันประชุมประชาคมตำบล
รายละเอียด : กำหนดวันประชุมประชาคมตำบลเพื่อจัดทำหรือทบทวนการเพิ่มเติม การเปลี่ยนเเปลง สำหรับเเผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เเละเเผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
ผู้โพส : admin