องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางแก้ว
อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครฉุกเฉินชุมชนตำบลบางแก้ว (อฉช.) ประจำปีงบประมาณ 2565
รายละเอียด : วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.บางแก้ว จัดโครงการฝึกอบรมการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ (AED) และให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับ สมาชิกสภาองค์การบริการส่วนตำบลบางแก้ว,ผู้ประกอบการค้า,อสม,สถานีตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อเป็นการให้ความรู้เมื่อเจอสถานการณ์จริงดังกล่าว การช่วยเหลือผู้อื่นด้วยเครื่องกระตุกหัวใจและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเจอเหตุการณนั้นๆ โดยทางอบต.บางแก้วนั้นได้ทำการติดเครื่องกระตุกหัวใจ (AED) จำนวน 1เครื่อง อยู่บริเวณหน้าตลาด กม.30 เพื่อให้บริการประชาชนและเพื่อความสะดวกเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น โดยการจัดกิจกรรมจะให้ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านได้ทดลองใช้โดยการจำลองสถานการณ์เมื่อตนเจอเหตุการณ์ดังกล่าว
ผู้โพส : admin