ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซักผ้าสี จำนวน 13 ผืน ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต. บางแก้วและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง