ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซม บำรุง รักษา เครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417-60-0003 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง