ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด (โทนสีชมพู) เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง