ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซม บำรุงรักษา รถพยาบาล ( รถตู้/การแพทย์ฉุกเฉิน ) หมายเลขทะเบียน กง 176 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง