องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางแก้ว
อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
นายอนุชา ทัพเคลียว เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รักษาราชการเเทนผู้อำนวยการกองสาธารณ​สุขเเละสิ่งเเวดล้อม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บางแก้วใน ลงเยี่ยมเสริมกำลังใจ ละติดตามอาการ ผู้ป่วยCOVID-19 ที่ไม่มีความพร้อมในการรักษาแบบ HI ณ ศูนย์ CI ตำบลบางเเก้ว
รายละเอียด : วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.00น. นายอนุชา ทัพเคลียว เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รักษาราชการเเทนผู้อำนวยการกองสาธารณ​สุขเเละสิ่งเเวดล้อม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บางแก้วใน ลงเยี่ยมเสริมกำลังใจ ละติดตามอาการ ผู้ป่วยCOVID-19 ที่ไม่มีความพร้อมในการรักษาแบบ HI ณ ศูนย์ CI ตำบลบางเเก้ว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาฝาชี) เบื้องต้นยังคงมีอาการไอ มีน้ำมูกใส คัดจมูก แนะนำการปฏิบัติตัว การสังเกตอาการผิดปกติ และการใช้มาตรการ D-M-H-T-T #กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม
ผู้โพส : admin