ประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานเรือยาว เรือพาย อำเภอละอุ่น ประจำปี 2562 จะมีงานในวันที่ 5 - 11 ธันวาคม 2562 สำหรับการแข่งขันเรือยาว เรือพาย จะดำเนินการในวันที่ 8-10 ธันวาคม 2562
 
 

เรื่อง : ประกาศ อบต.บางแก้ว เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร

ผู้ลงประกาศ อบต.บางแก้ว  
ประกาศเมื่อ 10 กันยายน 2562
ดู : 37 คน
 
____________________________________________________________________________________
รายละเอียด
 
____________________________________________________________________________________
สิ่งที่แนบมาด้วย : โหลดไฟล์